Hacked by mR.ipk403 Shiny Flashy Green Matrix
"Hacked by mR.ipk403"


"Kecap manusa ngabogaan harti "Mana nu sia" jeroning makna nu langkung jerona nyatana jalma mah ngan saukur katitipan lain miboga "
" Ka cai jadi saleuwi kadarat jadi salogak "

NPAZONE TEAM

your site has been morosot by me

Contact me : npazone@gmail.com
f mR.ipk403 Inc